Agenda

 • Theater

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Fiisschen Manternach
  Organisateur :
  Amicale vum Haaptmann's Schlass
  Tel. :

  Lire plus

 • Kannerfuesbal

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Beaurepaire Berbuerg
  Organisateur :
  D.T. Berbuerg an F.C. Berdenia Berbuerg
  Tel. :

  Lire plus

 • Theater vum Cycle 4.1

  Créé
  -
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Fiisschen Manternach
  Organisateur :
  Ecole fondamentale Rénert
  Tel. :

  Lire plus

 • Buergbrennen zu Manternach

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Manternach
  Organisateur :
  Pompjeeën Gemeng Manternach
  Tel. :

  Lire plus

 • Buergbrennen zu Berbuerg

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Berbuerg
  Organisateur :
  Amicale "Rudden Hunn" Berbuerg
  Tel. :

  Lire plus

 • Grouss Botz

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Manternach, Berbuerg, Lelleg, Mënjecker
  Organisateur :
  Klimateam Gemeng Manternach
  Tel. :

  Lire plus

 • Mir kache fir Iech

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Beaurepaire Berbuerg
  Organisateur :
  BBC East Side Pirates Berbourg/Wasserbëlleg
  Tel. :

  Lire plus