Actualité

Grünschnittsammlung

Informatioun un d'Awunner vun der Gemeng Manternach

Ab dësem Donneschdeg, de 9. Abrëll ass all zweet Woch erëm d'Grünschnittsammlung.

Mir erënneren drun, dass et verbueden ass, de Grünschnitt einfach an d'Natur ze geheien.

 

Avis aux habitants de la Commune de Manternach

À partir de ce jeudi, 9 avril, la collecte des déchets verts va reprendre tous les 15 jours.

Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de jeter les déchets verts dans la nature.