Actualité

Informatioun bezüglech Ufroe fir Päss a Cartes d'identités

Ufroe vu Päss a Cartes d'Identités

Heimat deele mir Iech mat, dass d'Gemeng Manternach säit e Méindeg dem 16.03.2020 bis op Weideres weder nei Ufroe fir Päss, nach fir Cartes d'identitéeën unhëlt.

An dréngende Fäll biede mir Iech direkt, fir e Pass, Iech un de Passbüro oder fir eng Carte d'Identité, Iech un de Centre des Technologies de l'Information de l'État (CTIE) ze wenden.

Hei fannt Dir déi 2 Adressen :

Passbüro (Amt für Reisepässe, Visa und Beglaubigungen (BPVL-MAEE))

6, rue de l'Ancien Athénée

L-1144 Luxembourg

Tél. : 2478-8300

 Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE)

Demandes de carte d'identité

11, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: Helpdesk de Guichet.lu (+352) 247 82000

Vu Méindes bis Freides vun 8h30 - 12h30

Bei weidere Froe kënnt Dir Iech per Telefon (71 01 72 30) oder per E-Mail (secretariat@manternach.lu) un d'Gemeng wenden

Merci fir Äert Verständnes