Dernière modification : 11 août 2020 à 08:51

De Ruffbus vun der Gemeng Manternach

Wann Dir Propositiounen fir nei oder aner Arrêten hutt, kënnt Dir dës gäeren iwwer Telefon am Sekretariat vun der Gemeng Manternach (71 01 72 30) matdeelen.

Flyer-Manternach_BAT_Flyer Manternach LU.jpg


Non
Non